Financimi

Duke dashur që të gjithë klientëve tua ofrojmë mundësinë e implementimit të sistemeve më bashkëkohore të ngrohjes, Viessmann ka arritë marrëveshje bashkëpunimi me dy banka dhe ato janë:

intesa

Banca Intesa

Krediti për eficiencë të energjis

Kredit në DINAR

Pompa Termike

KUSHTET E FINANCIMIT: Varet prej aftësisë kredi marrëse të shfrytëzuesit te kreditit
Vlera e kreditit
Valuta e kreditit
978
- EUR
Afati i pagesës Minimum 30,00% e vlerës së prefekturës/faktuarës
Norma nominale e kamatës (fikse, në nivel vjetor) 6,50% në vit
Tarifa e bankës 1,00% i disponushëm
Mënyra e pagese së kreditit Këste të njëjta mujore
Garancioni Varësisht nga shkalla e borxhit
SHEMBUJ REPREZENTATIV në datë 03.03.2012.
Instalimi i pompës termike për një shtëpi familjare me hapësirës bazë rreth 100m2 dhe izolim prej 5cm
Vlera e prefekturës/faktuarës 5.000,00 EUR
Pjesëmarrja (min. 30,00%) 1.500,00 EUR
Vlera e kreditit 3.500,00 EUR
Lartësia e pagës/pensionit 30.700,00 RSD
Afati i pagese 60 muaj
Valuta e kreditit 978 - EUR
Norma nominale e kamatës (fikse, në nivel vjetor) 6,50%
Tarifa e bankës 3.878,32 RSD (35,00 EUR me kursin e mesëm NBS të datës 03.03.2012.)
Vlera e këstit mujor 68,18 EUR (pagesa bëhet kundërvlerë në dinar sipas kursit të mesëm NBS në ditën e kryerjes së pagesës)
garancioni Menica e shfrytëzuesit të kreditit
Shpenzimet tjera 205,00 RSD - Kreditni biro korisnik 50,00 RSD - menica
Vlera totale për kthim 4.108,69 EUR
Vlera efektive e kamatës 6,99% në nivel vjetor

Shikojini se çfarë janë përvojat e shfrytëzuesve në Shembujt e kursimit.

A jeni ende duke menduar për këtë investim ?

Banca Intesa

Kredit për efiçiencë të energjisë në dinar

Për të gjitha kompanitë tuaja Viessmann në bashkëpunim me Banca Intesa e kanë siguruar një model të veçantë të kreditit për efiçiencë të energjisë në dinar të cilin e keni në dispozicion:
- pa kompensim
- sipas normës së kamatës finlandeze, e cila është më e ulet në krahasim më kredit tjera shpenzuese.

Këtë kredit mund ta shfrytëzoni për financim të blerjes së pompës termike, sistemit solar, kaldajave me dru, kaldajave kondenzuse me gaz ose LOZ ULJE si dhe produkteve tjera të kompanisë Viessmann.

Shembull i pagesës së kredisë në dinar për blerjen e produkteve të cekura më lart:

Pompa Termike

Me shumë rreth pompës termike: Vitocal 200-S
Vlera e kreditit (RSD)
460.000
Afati i pagesës 36 muaj
Vlera nominale e kamatës: 14,79%
EKS: 16,13%
Vlera e ratës mujore (RSD): 15.942

Kaldaja pirolitike me dru

Me shumë rreth kaldajës pirolitike me dru: Vitoligno 100-S
Vlera e kreditit (RSD)
270.000
Afati i pagesës 36 muaj
Vlera nominale e kamatës: 14,79%
EKS: 16,18%
Vlera e ratës mujore (RSD): 9.357

Sistemi solar

Me shumë rreth paketit solar: Vitosol SVK
Vlera e kreditit (RSD)
260.000
Afati i pagesës 36 muaj
Vlera nominale e kamatës: 14,79%
EKS: 16,18%
Vlera e ratës mujore (RSD): 9.011

Kaldaja kondenzuese me gaz

Me shumë rreth kaldajës kondenzuese me gaz: Vitodens 100-W
Vlera e kreditit (RSD)
170.000
Afati i pagesës 24 muaj
Vlera nominale e kamatës: 14,79%
EKS: ...%
Vlera e ratës mujore (RSD): 8.242


pageBackPërsëri