Shembuj të kursimit

Shikoni në transmetim direkt se si disa nga pronarët krenar të Vitocal 200-S e ngrohin shtëpinë e tyre dhe kursejnë para.

Vëni re se shembujt e dhënë nuk janë fiktiv por janë në pyetje objekte reale. Në mënyrë të përditshme do të ju informojmë rreth shpenzimeve të këtyre përdoruesve.

Heizkörper entlüften

Shtëpi familjare në Beograd

Pronar: Ljubinko K.

Hapësira e objektit: 140 m²

Heizkörper entlüften

Shtëpi familjare në Beograd

Pronar: Ljubinko K.

Hapësira e objektit: 70 m²

Heizkörper entlüften

Shtëpi familjare ne Sopot

Pronar: Dragana J.

Hapësira e objektit: 90 m²

Heizkörper entlüften

Shtëpi familjare ne Pozharevc

Pronar: Milan M.

Hapësira e objektit: 160 m²

Heizkörper entlüften

Shtëpi familjare ne Beograd

Pronar: Jovica J.

Hapësira e objektit: 170 m²

Heizkörper entlüften

Shtëpi familjare në Pozharevc

Pronar: Dragiša T.

Hapësira e objektit: 516 m²

Heizkörper entlüften

Shtëpi familjare në Beograd

Pronar: Zoran S.

Hapësira e objektit: 220 m²

Heizkörper entlüften

Shtëpi familjare në Beograd

Pronar: Mladen S.

Hapësira e objektit: 380 m²

Heizkörper entlüften

Shtëpi familjare në Beograd

Pronar: Zoran S.

Hapësira e objektit: 340 m²

Heizkörper entlüften

Shtëpi familjare në Beograd

Pronar: Mirko M.

Hapësira e objektit: 2x150 m²

Heizkörper entlüften

Shtëpi familjare në Zemun

Pronar: Oliver G.

Hapësira e objektit: 200 m²

Heizkörper entlüften

Shtëpi familjare në Beograd

Pronar: Aleksandar J.

Hapësira e objektit: 175 m²

Heizkörper entlüften

Shtëpi familjare në Beograd

Pronar: Aleksandar T.

Hapësira e objektit: 212 m²

Heizkörper entlüften

Shtëpi familjare në Beograd

Pronar: Dragan K.

Hapësira e objektit: 140 m²

pageBackPërsëri